| předpoklady | pracovní činnost | učební plán | literatura | uplatnění | externí studium |

LITERATURA

Ve vlastním nakladatelství DOBRÝ ČAS sepisujeme s kolegyní Peřinovou publikace pro žáky oboru hodinář a účastníky hodinářských kurzů:

NOVINKY!

V r. 2017 jsou vydané:
ZÁKLADNÍ OPRAVY HODIN A BUDÍKŮ ISBN 978-80-904836-8-2

Krok za krokem, obrázek po obrázku zde popisujeme základní úkony, které hodinář provádí při opravách budíků a hodin - leštění čepů, stahování ložisek, čistění, mazání, seřízení buzení ...
Objednávat můžete na: jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz za 550 Kč.

ZÁKLADY ELEKTRONIKY PRO HODINÁŘE ISBN 978-80-904836-7-5

Brožura na stotřiceti stranách za pomoci tří set obrázků shrnuje základní nauku o elektřině a magnetismu a vysvětluje specifika hodinářské elektroniky a el. měření v hodinářství.
Objednávat můžete na: jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz za 625 Kč.V r. 2014 a 2015 jsme vydali:

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ BUDÍKU B-90 ISBN 978-80-904836-6-8

Kniha na více než 100 stranách krok za krokem popisuje a na 179 fotografiích podrobně ukazuje postup rozebírání a skládání legendárního budíku B-90.
Můžeme zaslat za 555 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz


HODINOVÉ STROJE I
OPRAVY SETRVAČKY HODINEK
V předchozích letech se nám podařilo sestavit, vytisknout a vydat:

HODINOVÉ STROJE II
DOPLŇKOVÉ MECHANISMY HODINEK
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HODINEK Prim cal. 68·HODINOVÉ STROJE I
ISBN 978-80-904836-4-4 143 stran, více než 150 barevných a přes 150 černobílých obrázků. Znovu doplněno a rozšířeno na jaře r. 2016.
Kniha je věnována základnímu složení a funkci velkých mechanických hodin, budíků, bicích strojů atd.
Možno zaslat za 600 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz

HODINOVÉ STROJE II
ISBN 978-80-904836-0-6 přes 220 stran, více než 350 barevných a přes 200 černobílých obrázků
Kniha pojednává o složení a funkci strojků náramkových (popřípadě kapesních) hodinek, o jejich pouzdrech atd.
Vyšlo poprvé v listopadu 2011 a nyní po osmé upraveno, doplněno a rozšířeno na počátku r. 2018
Možno zaslat za 750 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz

Pro názornou představu si můžete otevřít krátkou ukázku ze třetí kapitoly věnované regulaci: UKÁZKA

·DOPLŇKOVÉ MECHANISMY HODINEK
ISBN 978-80-904836-1-3 Poprvé je v české knize popsáno, jak funguje chronograf, věčný kalendář, minutová repetice, ... 143 stran, 164 barevnách a 143 černobílých obrázků
Vyšlo poprvé v únoru 2012. Upraveno a doplněno na jaře 2014
Možno zaslat za 655 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz

·DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HODINEK Prim cal 68
ISBN 978-80-904836-3-7
Kniha na 146 stranách krok za krokem popisuje a na 272 fotografiích podrobně ukazuje postup ...
Možno zaslat za 650 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz


·OPRAVY SETRVAČKY HODINEK
ISBN 978-80-904836-5-1 119 stran, skoro 200 obrázků
Skripta krok za krokem ukazují postupy nejběžnějších oprav na setrvačce hodinek - výměnu setrvační hřídele, vyvažování na vážkách, rovnání v osmerce, úpravy čepů na rolleru ...
Možno zaslat za 545 Kč po objednávce na jondracek@seznam.cz nebo hanaperina@seznam.cz

ČESKY PSANÁ LITERATURA O HODINÁCH, HODINKÁCH A JEJICH OPRAVÁCH, kterou máme k dispozici pro výuku:
(Tučně zvýrazněné tituly napsali pracovníci našeho učiliště.)

BOUKAL, J. Opravy hodinek.
BUREŠ, J. Hodinové stroje I. 2. vyd. Praha: SPN, 1970.
BUREŠ, J. Hodinové stroje II. 2. vyd. Praha: SPN, 1970.
BUREŠ, J. Hodinové stroje III. 3. vyd. Praha: SPN, 1976.
FILIPENSKÝ, O. Technologie hodinářství III. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
FILIPENSKÝ, O., HÁJEK, J. Hodinové stroje I. 1. vyd. Polná: SOU, 1995.
FILIPENSKÝ, O., HÁJEK, J. Hodinové stroje II. 1. vyd. Polná: SOU, 1996.
FILIPENSKÝ, O., HÁJEK, J. Elektronika hodinových strojů. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
FILIPENSKÝ, O., KINTŠNEROVÁ, H. Technologie hodinářství II. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
HAJN, M. Základy jemné mechaniky a hodinářství. Praha: Práce, 1953.
HAINZ, M. Hodinkové součástky (Německo - Česko - Francouzsky). 1. vyd. Praha: Orbis, 1943.
HART-DAVIS, A. Kniha o čase. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions CZ. 2013.
HOVORKA, L. Prim Orlík. Nové Město nad Metují: Elton hodinářská, a. s., 2010.
HOVORKA, L. Hodinky Prim. Brno: Host, 2014.
HUNTER, J. Hodiny. Praha: COLUMBUS, 1993.
ILJIN, M. Kolik je hodin. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1946.
LHOLE, G., LASSAUSSOIS. Svět hodinek. Praha: Solar, 1995.
MAREŠ, J., VANČURA, F. Prodej hodin a klenotů. 2. vyd. Praha: SPN, 1976.
MARTÍNEK, Z., ŘEHOŘ, J. Základy hodinárstva. 3. vyd. Bratislava: ALFA, 1980.
MICHAL, S. Hodiny. 2. vyd. Praha: SNTL, 1980.
MICHAL, S. Hodinářství a hodináři v Českých zemích. 1. vyd. Praha: Libri, 2002.
ONDRÁČEK, J. Hodinové stroje I. Polná: Dobrý čas, 2014. ISBN 978-80-904836-4-4
ONDRÁČEK, J. Hodinové stroje II. Polná: Dobrý čas, 2011. ISBN 978-80-904836-0-6
ONDRÁČEK, J. Doplňkové mechanismy hodinek. Polná: Dobrý čas, 2012. ISBN 978-80-904836-1-3
PEŘINOVÁ, H., ONDRÁČEK, J. Demontáž a montáž hodinek Prim cal 68. Polná: Dobrý čas, 2013. ISBN 978-80-904836-3-7
PEŘINOVÁ, H., ONDRÁČEK, J. Opravy setrvačky hodinek. Polná: Dobrý čas, 2014. ISBN 978-80-904836-5-1
PEŘINOVÁ, H., ONDRÁČEK, J. Demontáž a montáž budíku B-90. Polná: Dobrý čas, 2015. ISBN 978-80-904836-6-8
PEŘINOVÁ, H., ONDRÁČEK, J. Základní opravy hodin a budíků. Polná: Dobrý čas, 2017. ISBN 978-80-904836-8-2

POCHE, E., UREŠOVÁ, L. Hodiny a hodinky. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987.
SCHNEIDER, R. Přesný čas. 4. vyd. Praha: Orbis, 1949.
SLADKOVSKÝ, J. Učebnice odborné nauky hodinářské. Praha: Jednota společenstev hodinářů pro zemi Českou
a Moravsko-Slezskou, druhé vydání, podle prvního vydání z r. 1933.
SCHULTZ, W. Hodinář u pracovního stolu. Berlín: Německý hodinář, 1920. (překlad z německého originálu)
ŠIMR,V. Pojďte s námi stavět sluneční hodiny. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989.
VOJTÍK, J., HÁJEK, J. Technologie hodinářství I. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
HÁJEK, J. Odborné kreslení. Praha: SPN, 1986.
Časopisy domácí: Klenotník hodinář, WatchMagazine, Hodinky Šperky, Watch it
Časopisy zahraniční: Chronos, EuropaStar, Uhren magazín