| historie | seznam absolventů | počty absolventů | vyučující | zahraniční kontakty | opravy pro veřejnost |

Počty absolventů učebního oboru hodinář od založení učiliště

Školní rok
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Počet absolventů
3
11
28
24
29
32
24
20
43
43
82
57
42
28
35
42
25
38
41
35
52
33
36
34
35
24
40
33
23
24
28
25
22
17+1
15
26+1
22+2
26
27+2
23+2
22
26+1
18
20
0 + 3 Kvůli zavedení povinné 9. tř. ZŠ chyběli absolventi denního studia
14+5
10+5
14+3
17
8+2
8+1
7+1
0
7+6
0+5
8
5+6
3+6
8+2
5+5
6+7
9+7
6+7
5+9
9+9
7+5

Ve šk. r. 2019/2020 jsme měli ve třetím ročníku 7 žáků, ve druhém 7 a do prvního r. se přihlásilo dokonce 12 žáků. V kurzu pro dospělé se učí 12 hodinářských nadšenců.

Čísla za + znamenají studenty studující při zaměstnání.

Za celou dobu existence učiliště se vyučilo 1 584 hodinářů. Z toho 103 při zaměstnání.