| předpoklady | pracovní činnost | učební plán | literatura | uplatnění | externí studium |

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání hodináře je absolvování tříletého učebního oboru HODINÁŘ.
Kdo se může stát hodinářem - hodinářkou? Především ten, kdo má ZÁJEM.
A co potřebujete dále? Především technické myšlení. Často není nejtěžší opravit závadu v hodinách či hodinkách. Někdy je nejtěžší tu závadu vůbec najít. Nezubytná je zručnost zodpovědnost a vytrvalost. , Hodí se dobrý zrak (ale spousta hodinářů nosí brýle). Povolání mohou vykonávat MUŽI i ŽENY. Při výkonu povolání se od hodináře očekává vysoká přesnost, pečlivost. Nežádoucí jsou vážné poruchy horních končetin, poruchy zraku a sluchu. Jedná se o práci převážně vsedě
s malými požadavky na fyzickou zdatnost a v klimaticky příznivém prostředí.
Hodinářem či hodinářkou se mohou stát OSOBY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ.

Nežádoucí zdravotní poruchy:
- nervové a ortopedické vady s poruchou koordinace jemné motoriky
- kožní onemocnění zhoršující se vlivy prostředí, především alergická
- ostatní závažná onemocnění posuzovat individuálně dle charakteru funkční poruchy ve spolupráci s odborným dorostovým lékařem.