| historie | seznam absolventů | počty absolventů | vyučující | zahraniční kontakty | opravy pro veřejnost |

Vyučující

Hana Peřinová
učitel odborného výcviku
*1972
V r. 1989 se v Polné vyučila hodinářkou s výborným prospěchem. Pracovala pro VD Jihokov a později jako hodinář - živnostník. Od r. 2005 vyniká jako učitelka odborného výcviku na naší škole. Při zaměstnání absolvovala střední školu s maturitou a doplňkové pedagogické studium.
Pro hodinářskou výuku tvoří vlastní výukové materiály a vydává je v nakladatelství Dobrý čas HODINÁŘSKÁ SKRIPTA. tel.: 604 973 064

PhDr. Jaromír Ondráček
učitel odborných předmětů
*1960
V r. 1978 se v Polné vyučil hodinářem. Pak pracoval jako hodinář v J. Hradci a při zaměstnání studoval Střední průmyslovou školu v Č. Budějovicích. Od r. 1983 je učitelem odborných předmětů oboru hodinář v Polné. V r. 1986 absolvoval doplňkové pedagogické studium na ped. fakultě UJEP v Brně. Na Karlově univerzitě v Praze získal bakalářské vzdělání v oboru učitelství odborných předmětů pro SOU v r. 1998. V r. 2000 dokončil magisterské studium učitelství odborných předmětů pro střední školy na Ostravské univerzitě. Složením státní rigorózní zkoušky na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci byl v r. 2003 jmenován doktorem filozofie. Je členem redakční rady odborného časopisu Klenotník hodinář. Svými články přispívá do časopisu Klenotník hodinář, WatchMagazine, Hodinky Šperky a Watch It. Pro hodinářskou výuku tvoří vlastní výukové materiály a ve svém nakladatelství Dobrý čas vydává HODINÁŘSKÁ SKRIPTA.
tel.: 777 903 668